ΑΡΤΕΜΙΣ

A. M AVP CEV ALEΞANΔΡOC AV
R.ΝΙΚΟΜΗΔΕΩΝ ΔΙC ΝΕΩΚ
ø 18.5 gr. 3.30